Turn-around for Bo Klokt konsernet

WP_20150507_15_31_40_ProFra august 2014 ble Multicapital Consulting AS engasjert av Bo Klokt konsernet, med totalansvar for økonomisk og finansiell styring, i tillegg til aktivt styrearbeid. Ved oppstart av oppdraget stod konsernet overfor en betydelig finansiell utfordring, primært knyttet til det heleide entreprenørselskapet Bo Klokt AS. Det har vært både krevende og givende å bidra til å løse disse utfordringene og snuoperasjonen er nå vellykket gjennomført.

Konsernets negative driftsresultat på kr 44,6 mill. i 2014 er forbedret til et positivt driftsresultat på 26,2 mill. i 2015 og en forsvarlig positiv egenkapital for videre drift er således gjenvunnet.

Konsernet har dermed oppnådd en betydelig forbedring av sin finansielle situasjon. Dette er gjennomført ved avvikling av ulønnsom virksomhet, betydelige kutt i faste kostnader og gjennom tett oppfølging av konsernets likviditet. Som ledd i snuoperasjonen har vi aktivt medvirket til gjennomføring av en rekke transaksjoner med salg av aktiva, tomter og opsjonstomter, utkjøp av minoritetsaksjonær og restrukturering av gjeld, inkludert konvertering av ansvarlige lån til aksjekapital.

Bo Klokt konsernet har under denne prosessen ferdigstilt og overlevert en rekke boligprosjekter utført i egen regi. Samtidig er fokuset endret til utførelse av rene entrepriseoppdrag og en videre utvikling av konsernets betydelige tomteportefølje. Multicapital Consulting AS fullførte sitt oppdrag i september 2016.