Finansiell rådgivning til Mehar Gruppen

Dagligvarehandel Multicapital Consulting var fra oktober 2016 til mai 2018 leid inn for å yte økonomisk og finansiell rådgivning til Mehar Gruppen.  Konsernets virksomhet består bl.a. av investering, utvikling og utleie av nærings-eiendom. I tillegg har man bygget opp en betydelig virksomhet innenfor dagligvarehandel med NorgesGruppen som samarbeidspartner. Videre eier og opererer gruppen et sentralt beliggende hotell i Oslo under samarbeid med Best Western. Den operative driften skjer via dedikerte heleide datterselskaper og hovedsakelig gjennom innleie av konsernets egne eiendommer.

mycityhome

Gruppens lønnsomme drift og solide balanse gir godt grunnlag for videre vekst og nye investeringer. Man har dermed satt fokus på å strukturere de finansielle ressursene på en mer optimal måte samt å implementere et forbedret kontroll- og rapporteringssystem for konsernet.

Fra Oktober 2019 ble Multicapital Consulting AS re-engasjert, med Halvor Olsen i rollen som konsern-sjef og som byggeherrerepresentant for konsernets prosjekter. Oppdraget utløper i oktober 2021.

Kamran Amin og Halvor Olsen