Eiendom og entreprenørvirksomhet

Investeringseiendom
Vår erfaring innen investeringseiendom omfatter transaksjonsbistand knyttet til omsetning av ferdig utviklet  eiendom innen handel, kontorer og offentlige bygg. I tillegg har vi bred erfaring fra transaksjoner innen varehandel og logistikkeiendom, typisk basert på langsiktige tilbakeleiekontrakter. Vi har bistått i gjennomføring av en rekke prosjekter både i Skandinavia og i Europa for øvrig – med en transaksjonsverdi på over 10 milliarder kroner de siste 15 årene. Våre medarbeidere har fasilitert transaksjonene, hatt ansvar for forhandlinger, gjennomført verdsettelse og finansiell due diligence samt koordinert teknisk og juridisk due diligence. I tillegg har vi tilrettelagt innhenting av egenkapital og forhandlet frem nødvendig lånefinansiering.

Eiendomsutvikling
Vi har også bred erfaring fra tomte- og eiendomsutvikling gjennom ledelse og koordinering av tjenesteleveransene innen regulering, konseptutvikling og prosjektledelse og hatt ansvar for økonomisk oppfølging  av en rekke prosjekter. Vi har erfaring fra oppbygging av en internasjonal organisasjon innen prosjektledelse for utvikling av betydelige tomtearealer, med prosjektkontorer i Baltikum, Sentral Europa og Sørøst Europa. Se denne YouTube-videoen som omtaler regionkontoret i Sørøst Europa.

Entreprenørvirksomhet
Vår erfaring innen entreprenørvirksomhet omfatter boligbygging der vi har hatt ansvar for økonomisk oppfølging av flere prosjekter utført i egen regi og for eksterne byggherrer. Videre har vi erfaring fra styreansvar for entreprenørselskap innen bruvedlikehold og betongrehabilitering.

Eiendomsforvaltning
Gjennom vårt nettverk kan vi tilby koordinering av forvaltning av prosjekter i Norge og utlandet, inkludert kommersiell forvaltning med konsolidering av regnskap samt bistand knyttet til revisjon, skatt og avgift, herunder knyttet til internprising og NOKUS-beskatning.