Tjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor management consulting, corporate finance og forretningsutvikling som du kan lese mer om via menyen ovenfor. Vi har utviklet tjenester og utført en rekke oppdrag både i B2C og B2B markedet, spesielt innenfor finans, investeringsvirksomhet  og eiendom. Disse oppdragene er uført under konsulentavtaler, som prosjektleder i ansettelsesforhold, som daglig leder eller som ledd i styre- eller management for hire oppdrag.

Vi har etablert og utviklet Vår bistand har omfattet
 • 3 konsesjonsbelagte meglerselskaper ¹
 • 3 finansielle investeringsselskaper
 • 1 forsikringsselskap ²
 • 1 selskap innen prosjektledelse ³
 • 2 forvaltningsselskaper
 • 2 konsulentselskaper
 • 2 selskaper innen forbrukervarer
 • 7 selskaper innen kontoreiendom
 • 5 selskaper innen varehandeleiendom
 • 2 selskaper innen kjøpesentereiendom
 • 5 selskaper innen industri- og logistikkeiendom
 • 5 større tomteeiende selskaper
 • 1 selskap innen treningsbransjen

¹) hvorav ett med 5 filialer, hvorav 1 i utlandet
²) med produkter for 3 nordiske markeder
³) med 4 regionkontorer i utlandet

 • Fusjon, oppkjøp, fisjon og salg
 • Inkorporering og avvikling
 • Tilrettelegging av emisjoner
 • Verdivurderinger og due diligence
 • Prospektutarbeidelser
 • Styrearbeid og styreledelse
 • Utvikling av e-handelsplattform og websider
 • Kravspesifikasjoner for systemutvikling
 • Merkevareutvikling /utvikling av IPR
 • Rekruttering av nøkkelpersonell
 • Innkjøp og anbudsprosesser
 • Utvikling av systemer for internkontroll
 • Økonomistyring og regnskapsførsel
 • Investeringsanalyse og budsjettering
 • Generell forretningsutvikling og prosjektledelse