Etablering

Ved etablering eller utvidelse av virksomhet kreves det nøye planlegging og forberedelse, samt god koordinering ved iverksettelse. Selve idéfasen med utvikling av en god forretningsplan for virksomheten er avgjørende og vi kan selvsagt også yte bistand i forbindelse med dette grunnleggende arbeidet.

Når dette er gjort gjenstår det en rekke aktiviter før selskapet er fullt etablert og virksomheten kan «gå live» med sin operative start. Herav nevnes følgende områder som eksempler på hva vi kan dekke gjennom vår bistand;

Vi bistår med
 • Utarbeidelse av forretningsplan
 • Modellering og likviditetsplanlegging ifm oppstart
 • Styresammensetting /styresekretariatfunksjon
 • Stiftelsesmøte /forberedelse av generalforsamling /protokollering
 • Inkorporering av selskap i aktuelt selskapsregister
 • Gjennomføring av eventuell etterfølgende kapitalutvidelse
 • Etablering av internkontrollrutiner /fullmaktssystemer /regler for internprising
 • Struktur for finansiell styring, herunder regnskap og revisjon
 • Sikring av immaterielle rettigheter (IPR)
 • Registrering i ulike offentlige registre og innhenting av offentlige tillatelser
 • Søk etter lokaler og leieforhandlinger ifm bedriftens arealbehov.
 • Innkjøp og implementering av systemer (Telefoni, Data, CRM, CMS)
 • Utarbeidelse av websider og etablering av sosiale medier
 • Utarbeidelse av eventuell e-handelsløsning
 • Bistand til rekruttering av nøkkelansatte

For noen av disse oppgavene kreves det utarbeidet dokumenter som helt eller delvis kan kreve juridisk kvalitetssikring. Disse tjenestene kan vi dog enkelt koordinere som del av oppdraget.

Oppdraget med etableringen kan utføres som prosjektleder med de fullmakter som trengs for praktisk iverksettelse og/eller som en rådgivende konsulenttjeneste der bedriften selv tar hånd om utførelsen.

Vi har betydelig erfaring med bedriftsetableringer både i Norge og utlandet.