Styreoppdrag

Vi påtar oss styreoppdrag og kan bidra med all den erfaring vi gjennom mange år har fått fra finansiell rådgivning, forretningsutvikling, restrukturering og bedriftsfinansiering (corporate finance).

Vi har mange års styreerfaring fra;

  • Eiendomsselskaper
  • Entreprenørselskaper
  • Finansielle foretak
  • Forvaltningsselskaper
  • Investeringsselskaper
  • Oppstartsbedrifter

For tiden har vi styreroller i virksomheter knyttet til konsulentvirksomhet, digital markedsføring og boligsameie.