Avkastningskrav for SMB

For å gjøre verdiberegninger på selskaper er det viktig å benytte et korrekt avkastningskrav. Dette benyttes nemlig til å omgjøre fremtidige kontantstrømmer (overskudd) til dagens verdi, etter at investoren har fått en rimelig avkastning på investert kapital. Verdien man da sitter igjen med er hva man betaler for selskapet (investeringen).

Et avkastningskrav for SMB består av tre komponenter nemlig a) den risikofrie renten man alternativt ville fått fra sikre rentepapirer b) en premie for markedsrisiko i det aktuelle markedet og c) en småbedriftspremie. Vurderingene rundt dette i dagens marked tilsier et avkastningskrav på 12,30% for små- og mellomstore bedrifter.

Dette kravet fremkommer som følger;

a) Risikofri rente               2,80 %
b) Premie markedsrisiko   5,00 %
c) Småbedriftspremie       4,50 %
= Diskonteringsrente   12,30 %

Det å investere i bedrifter er ingen risikofri sport. Får man ikke mer enn risikofri rente er det ikke verdt å gjøre det. Man er utsatt for markedsrisiko. Markedsrisikoen måles ofte ved den premien investorene vil ha ved å investere i aksjer fremfor sikre papirer. I Norge er oppfatningen (2013) at premien skal ligge på 5%. Dette i følge en under-søkelse gjort av PwC («Risikopremien i det norske markedet 2012-2013»).

Den risikofrie renten man oftest benytter i regnestykket er 10 årig statsobligasjonsrente. Den finner du hos Norges Bank i denne linken.

I tillegg vil en mindre bedrift ha større sårbarhet i forhold til større bedrifter som ofte har eksistert lengre og derfor har flere ben å stå på i form av produkter og tjenester og er mindre sårbare for tap av nøkkelpersoner. Man krever derfor en høyere avkastning fra SMB, hvilket man normalt også får over tid. For bedrifter med verdi inntil 100 millioner er det relativt bred enighet om et påslag på 4,5% og 3,9% mellom 100 og 500 millioner.

Overnevnte betyr at man må betale mer per krone i forventet inntjening for en større bedrift en for en mindre bedrift. Et enkelt eksempel med inntjening på 100 kr viser dette. Den store bedriften har et avkastningskrav på 7,8% (ingen småbedriftspremie) mens den lille bedriften har et avkastningskrav på 12,3%. Verdien av den store er dermed (100/7,8%) = 1282 kr, mens del lille har en verdi på 813 kr. Man betaler dermed 36% mindre per krone i inntjening for den lille bedriften fordi investoren vil ha høyere avkastning for risikoen han/hun tar.

Legg igjen en kommentar