Styreledelse for Normac Investment Group

Silear-openingden februar 2016 har Multicapital Consulting AS utført konsulentoppdrag som også inkluderer styreledelse for Normac Investment Group AS. Selskapet forvalter en teknisk-industriell utviklings-sone (TIDZ Tetovo) på ca. 1 million kvm i regions-hovedstaden Tetovo i FYR Makedonia. Forvaltningen av sonen skjer i et offentlig/privat samarbeid (PPP) med den Makedonske staten, der Innovasjon Norge har vært en sentral initiativtaker. Sonen utvikles over flere år og vil ferdig utbygd skape flere tusen nye arbeidsplasser.

Lear Corporation sitt nybygg i TIDZ Tetovo

For det amerikanske selskapet Lear Corporation, et «Fortune 500» selskap notert på NYSE, har vi fått bygget og overlevert et såkalt «built to suit» administrasjons- og produksjonslokale på 11.800 kvm. Den offisielle åpning av bygget fant sted 3. november 2016 og ble blant annet omtalt her.

Den svært vellykkede gjennomføringen av dette prosjektet representerer en viktig milepæl for selskapet, som grunnlag for sonens videre utvikling.

Vårt konsulentoppdrag omfattet styreledelse, koordinering av selskapets drift, oppfølging av selskapets investeringer og løpende oppfølging av selskapet likviditets- og kapitalsituasjon. Oppdraget utløp 1. april 2017.