Cross border

Vi yter bistand til;

  • Norske bedrifter som vil etablere virksomhet i utlandet
  • Utenlandske bedrifter som vil etablere virksomhet i Norge
  • Norske oppdragsgivere som gir oppdrag til utenlandske selskaper
  • Norske bedrifter – innleie av utenlandsk arbeidskraft.

Utenlandske oppdragstakere som skal utføre arbeid for oppdragsgivere i Norge må gjennomføre en rekke prosesser, knyttet til registrering av enheten i Norge, registrering av det enkelte oppdraget samt besørge innmelding og registrering av den enkelte ansatte som skal utføre oppdraget. Prosessene inkluderer normalt dialog og oppfølging mot en rekke offentlige myndigheter. Hvilke spesifikke prosedyrer som må gjennomføres bestemmes blant annet av nasjonalitet, men det foreligger endel felles regelverk som alle må forholde seg til.

Det er viktig å kunne håndtere prosessene korrekt og effektivt. Vi bidrar til å tilrettelegge prosessene slik at saksbehandlingstiden om mulig kan reduseres og at resultatet for oppdragsgiver og/eller den ansatte optimaliseres  ut fra den enkeltes forutsetninger og intensjoner.

Avhengig av organisasjonsform, eventuell tilknytning gjennom fast driftssted og varigheten av oppdraget foreligger det skattemessige implikasjoner, både for oppdragstakeren og for dens utenlandske ansatte. Vi har god oversikt over hvilke prosesser som må gjennomføres samt over hvilke alternativer som foreligger og yter bistand overfor de utenlandske oppdragstakerne og deres ansatte som skal arbeide i Norge.