Utførte transaksjoner

Vi har bred erfaring med rådgivning knyttet til foretaks og investeringers optimale kapitalstruktur samt utarbeidelse av strategi for fusjoner og oppkjøp. Vi har tilrettelagt og gjennomført et stort antall transaksjoner, herunder en rekke større kjøps- og salgstransaksjoner innen eiendom. Se eksemplene på utførte transaksjoner nedenfor.


norfa_shopDagligvarebygg:
Vi har gjennomført salg- og tilbakeleie-transaksjoner for nærmere 1 milliard kroner med Norgesgruppen og REMA 1000, samt med de ledende dagligvare-aktørene Maxima og Norfa i Litauen. Dette har omfattet 41 dagligvarebutikker med et leieareal på ca. 80.000 kvm. Totalt tomteareal er ca. 250.000 kvm. Vårt arbeid omfattet tilretteleggingsbistand, forhandlinger om kjøpekontrakter og tilbakeleiekontrakter, samt egen- og fremmedkapital-finansiering. Deler av porteføljen har et videre utbyggingspotensiale. Butikkene er i full drift.

GirtekaLogistikkterminaler:
Innen logistikkeiendom har vi inngått langsiktige salg/tilbakeleie-avtaler for 3 større logistikkterminaler i Litauen med et totalt leieareal på 57.600 kvm og tomteareal på 136.700 kvm. Vi kvalitetssikret den videre utbyggingen av to av disse. Vi hadde også ansvaret for finansiering av prosjektene. Terminalene er «built to suit» for leietagers formål. Leietagere Girteka og Vinges har det fulle ansvaret for vedlikehold av byggene. Terminalene er i full drift.

Durapart 55Industrieiendom:
Med Otterlei-konsernet i Norge som garantist for leien, utførte vi som prosjektleder innkjøp av et industribygg (under oppføring) for konsernets heleide datterselskap Durapart Industries AS (selskapet er senere solgt til AQ Group AB i Sverige). Fasilitetene benyttes for produksjon av elektromekaniske komponenter til auto-motive industrien, blant annet til kunder som ABB og Volvo. Bygget som er på 10.400 kvm. ligger i Panevezys i Litauen. Tomten på 38.100 kvm har et videre utbyggingspotensial. Bygget er i full drift.

Kjøpesenter:
Som prosjektleder hadde vi ansvar for tomtekjøp, omregulering, konsept-utvikling og fremskaffelse av byggetillatelsen for kjøpesenteret «Lumini» i Varazdin, Kroatia. Brutto leieareal er 33.000 kvm. Tomten er på 101.800 kvm. Leiearel er ca 26.000 kvm. Vi håndterte også anbudsprosessen for entreprise-kontrakten og alle leveranser vi hadde ansvar for ble utført som planlagt, uten overskridelser. Senteret er nå i full drift. Se senterets hjemmeside.

VOPKontorpark:
For kontorparken «Vilnius Office Park» i Litauen med et netto utleibart areal på 36.000 kvm hadde vi ansvaret for tomtekjøp, konseptualisering av utbygging, detaljplanregulering samt fremskaffelse av byggetillatelse. Alle prosessene ble vellykket utført. Vi lyktes med å inngå hovedleieavtale med Litauens fremste selskap innen telekommunikasjon, samt en del andre leietakere. Igangsetting av utbyggingen ble på tross av dette besluttet utsatt som følge av finanskrisen. Klikk bilde for visualisering.