Nettstedene https://multicapital.com og http://multicapital.no eies og administreres av Multicapital Consulting AS (“Multicapital»).

Informasjonen på disse nettstedene er utelukkende ment som informasjon i saker av generell interesse. Anvendelsen og virkningen av lover kan variere basert på konkrete fakta. Gitt stadig pågående endringer i lover, regler og forskrifter, og risikoen som ligger i elektronisk kommunikasjon, kan det fra tid til annen bli forsinkelser, utelatelser eller unøyaktigheter i informasjonen på nettstedene. Informasjonen på nettstedene bør derfor ikke på noen måte brukes som erstatning for innhenting av råd fra en profesjonell rådgiver i fagene regnskap, skatt, juss og økonomi. Før det tas en beslutning eller enhver annen handling, bør du først konsultere muntlig eller skriftlig med en profesjonell rådgiver i Multicapital.

Multicapital er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler eller for de resultatene som oppnås med bruk av informasjonen på nettstedene. All informasjon på nettstedene er gitt som den er, uten garanti for fullstendighet, nøyaktighet, aktualitet eller resultatene oppnådd fra bruken av informasjonen og bruken er uten garanti av noe slag, uttrykt eller underforstått, inkludert men ikke begrenset til, garantier om ytelse, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. Under ingen omstendigheter vil Multicapital eller dets partnere, agenter eller ansatte eller noen andre ta ansvar for beslutninger eller handlinger som tas på bakgrunn av informasjonen som finnes på nettstedene eller for noen følgeskader, direkte eller indirekte, som kan være forårsaket av slike beslutninger eller handlinger.

Noen lenker på nettstedene er koblet til andre nettsteder som drives av tredjeparter og som Multicapital ikke har kontroll over. Multicapital gir ingen garantier for nøyaktigheten eller andre aspekter av den informasjonen som finnes på slike andre nettsteder.

Multicapital gir ingen garanti for at nettstedene er kompatible med brukerens datautstyr eller nettverk benyttet for tilgang til nettstedene eller at bruken av disse ikke vil føre til virus eller lignende ødeleggende programvare. Brukere er ansvarlige for at eget utstyr har den nødvendige sikkerhet og virusbeskyttelse.

Innholdet på nettstedene har copyright, noe som betyr at uautorisert bruk av materiale på nettstedene regnes som brudd på opphavsrett, varemerker og andre lover. Materialet på nettstedene kan ikke endres, reproduseres eller offentliggjøres, distribueres eller brukes til offentlige eller kommersielle formål.

Denne ansvarsfraskrivelsen skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lov.