Bedriftsrådgivning | Forretningsutvikling | Finansiering


Ta kontakt for en avtale . .

Forbedre virksomhet eller utvide virksomhet i Norge
eller utlandet? Vi bistår med analyse, planlegging og
iverksettelse, enten som innleid prosjektleder eller
som rådgivende konsulent.

Prosjektledelse og konsulentbistand

Etablere virksomhet eller utvide virksomheten i Norge
eller i utlandet? Vi bistår med analyse, planlegging og
iverksettelse, enten som innleid prosjektleder eller
som rådgivende konsulent.
LinkedIn

Markedsutvikling og ekspansjon

Utvikling av nye produkter, tjenester og markeder
kan skje generisk eller via oppkjøp og fusjoner.
Vi bistår med analyse og tilrettelegging samt
gjennomføring av transaksjoner.

Konseptutvikling og planlegging

Konseptualisering og planlegging er avgjørende for
avdekking av risiko og muligheter ved utvikling av
kommersielt vellykkede prosjekter

Optimalisering og konsolidering

Utførelse av virksomhet må gjøres kostnads-
effektivt samtidig som man overholder lover
og aktuelt regelverk. Vi bistår med utvikling
av forbedrede prosesser og kontrollrutiner.