Virksomhet

Multicapital Consulting AS er et norskregistrert konsulentselskap, etablert i 2004, med forretningsadresse i Oslo. Vår virksomhet er å tilby konkurransedyktige og verdiskapende tjenester – gjennom erfarne konsulenter med minst 10 års spesialist- eller ledererfaring fra sektorene finansiell rådgivning,  handel, industri og eiendom.

Selskapet er formell tilbyder og leverandør av tjenestene overfor oppdragsgiver. Vi påtar oss konsulent- og styreoppdrag over hele landet og tar også oppdrag utenlands. Les mer om våre tjenester og utførelsen av disse via menyene ovenfor.

Vi arbeider med utgangspunkt i alle de ulike stadiene som prosjekter gjennomgår og som selskaper kontinuerlig gjennomlever. Under etableringsfasen, eller en operativ driftsfase, synliggjøres potensiale og risiko. I utviklingsfasen foredles forretningskonseptet. Iverksettelse av de ulike tiltakene planlegges via en oppdatert forretningsplan.

Etter at prosjektet er implementert og drift er iverksatt er det ofte behov for å optimalisere denne og konsolidere virksomheten som grunnlag for neste syklus. Vi har erfaring både fra bedrifter i oppstart og kraftig vekst og fra bedrifter som har måttet restrukturere virksomheten og avvikle ulønnsom drift.

Selskapers grunnlegger, Halvor Olsen, har mer enn 20 års erfaring fra gründervirksomhet, forretningsutvikling og bedriftsledelse. Han har stått bak en rekke etableringer i Norge og utlandet, primært innen eiendom og finans, og har bred erfaring fra styrearbeid, prosjekt- og interimledelse. Han har gjennomført en rekke krevende oppdrag, alle med gode resultater for sine oppdragsgivere.