Optimalisering

I den daglige virksomhetsstyringen må man ha fokus på å optimalisere lønnsomhet og kostnadseffektivitet. Av og til er det nødvendig at bedriften tar «en pust i bakken» for å konsolidere driften og således «få halen med seg». I tillegg til å holde et sterkt kundefokus er det en rekke forhold som må ivaretas, hvor vi kan bistå med utvikling av forbedrede systemer, prosesser og rutiner;

Vi bistår med
  • Lean Management
  • Outsourcing, innkjøp og anskaffelser
  • Budsjettprosesser og likviditetsstyring
  • Incentivsystemer og risikohåndtering
  • Internkontroll og compliance
  • Rapportering og corporate governance
  • Integrasjon og re-organisering
  • Avvikling av virksomhet og selskap

For noen av disse oppgavene kreves det utarbeidet dokumenter som helt eller delvis kan kreve juridisk kvalitetssikring. Disse tjenestene kan vi dog enkelt koordinere som del av oppdraget.

Oppdraget med etableringen kan utføres som prosjektleder med de fullmakter som trengs for praktisk iverksettelse og/eller som en rådgivende konsulenttjeneste der bedriften selv tar hånd om utførelsen.

Vi har erfaring med endringsprosesser både i Norge og utlandet.