Utvikling

Utvikling av nye produkter, tjenester og markeder er ressurs- og kompetansekrevende og en rekke forhold må tas i betraktning. Ofte vil utvikling og ekspansjon kunne finansieres over driften (generisk vekst) eller man kjøper seg tilgang via oppkjøp eller fusjon med konkurrerende eller «supplerende» selskaper. I slike prosesser kan vi bistå med følgende tjenester;

Vi bistår med
  • Konkurrentanalyse og analyse av kunde- og produktsegmenter
  • SWOT-analyser /analyse av eierstruktur /lønnsomhetsanalyse
  • Utarbeide modeller for lisensiering og/eller franchising
  • Identifisering av oppkjøpskandidater /mulig fusjonspartner
  • Verdsettelse og «second opinions» på etablerte verdsettelser
  • Finansiell due diligence, koordinering av teknisk /juridisk d.d.
  • Utvikle kontraktsstruktur og gjennomføringsmodell
  • Utarbeide optimal kapitalstruktur med finansieringsplan
  • Utarbeide lånesøknad, investorpresentasjon og prospekt
  • Avdekke skatte- og avgiftsmessig risiko samt integrasjonsrisiko

For noen av disse oppgavene kreves det utarbeidet dokumenter som helt eller delvis kan kreve juridisk kvalitetssikring. Disse tjenestene kan vi dog enkelt koordinere som del av oppdraget.

Oppdraget kan utføres som prosjektleder med de fullmakter som trengs for praktisk iverksettelse og/eller som en rådgivende konsulenttjeneste der bedriften selv tar hånd om utførelsen.

Vi har betydelig erfaring med produkt- tjeneste og virksomhetsutvikling både i Norge og utlandet.